OSTATECZNE

Kolor zawsze odgrywał dla mnie rolę kluczową. Niejednokrotnie dawałam się mu „ponieść” lub nawet „zwieść na manowce”. Dlatego postanowiłam zawęzić paletę, a dokładniej ograniczyć ją do jednej tonacji w każdej z prac. Te wytyczne stanowić miały dla mnie pewnego rodzaju ramy systematyzujące pracę. Niniejsza seria to próba okiełznania koloru, ale też rozwijania barw w tonacje dla głębszego ich poznania. Przeanalizowałam w tym celu badania nad kolorem, jakie uczeni prowadzili przez wieki. Ich rozbieżne poglądy i teorie sprawiły, że aby nie zagubić się w chaosie sprzeczności stworzyłam na własne potrzeby subiektywny podział, będący pomysłem prostym, lecz właśnie dzięki temu dającym dużą wolność i pole działania. Z uwagi na nieskończoność barw w przyrodzie proponowany zestaw brył można rozwijać w przyszłości.

Seria składa się z dwunastu realizacji, które podzieliłam na cztery grupy: kolory podstawowe, pochodne, grupa kolorów ziemi oraz tak zwane nie-kolory czyli barwy achromatyczne. Każdą z grup reprezentują trzy prace, wyróżniające się specjalnie zaprojektowaną bryłą i stanowiące niejako tryptyk poświęcony poszczególnym kolorom.